top of page
  • Julia Min

忆秦娥 . 临高阁 From the balcony to the bare distance


忆秦娥 . 临高阁


原作:【宋】李清照

英译:闵晓红


临高阁,

乱山平野烟光薄。

烟光薄,

栖鸦归后,

暮天闻角。


断香残酒情怀恶,

西风催衬梧桐落。

梧桐落,

又还秋色,

又还寂寞。


From the balcony to the bare distance

- to the tune of Yiqin’e

translated by Julia Min


From the balcony to the bare distance,

A light mist spreads to the hills and lands.

With a late autumn chill it also sends in

army horns from the west on the crows’ returns.


My chamber now senses no more incense,

no more wine, and no more sweet dreams.

The wicked wind has robbed the last leaves

of parasol trees before a winter more bleak.


Appreciation:

Notes:

yā – the black crows; The symbolic meaning in English sees magic power, intelligence, teamwork and psychic abilities, hence it is often used for names such as Adelaide Crows (Adelaide Football Club). But it represents doomed fate, death and fear in Chinese literature.

Jiǎo – horn, referring to the invaders from the Jin State.

wú tóng – parasol tree, representing lonely sentiments in late autumn and winter.


Pinying and Word -For-Word Translation:


qìng qīng cháo màn


jìn wò dī zhāng ,

diāo lán qiǎo hù ,

jiù zhōng dú zhàn cán chūn 。

róng huá dàn zhù ,

chāo yuē jù jiàn tiān zhēn 。

dài dé qún huā guò hòu ,

yī fān fēng lù xiǎo zhuāng xīn 。

yāo ráo yàn tài ,

dù fēng xiào yuè ,

zhǎng tì dōng jun1 。


dōng chéng biān ,

nán mò shàng ,

zhèng rì hōng chí guǎn ,

jìng zǒu xiāng lún 。

qǐ yàn sàn rì ,

shuí rén kě jì fāng chén ?

gèng hǎo míng guāng gōng diàn ,

jǐ zhī xiān jìn rì biān yún 。

jīn zūn dǎo ,

pīn le jìn zhú ,

bú guǎn huáng hūn 。


 
Comments


bottom of page